1 Definisi Oleh marsini

343 Mantep, 29 Malesin

#1. Jonru

(noun) perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yg disebarkan dng maksud menjelekkan orang (spt menodai nama baik, merugikan kehormatan orang):

men-jonru (verb): menjelekkan nama orang (menodai nama baik, merugikan kehormatan, dsb)

Jonru adalah perbuatan yg tidak terpuji;

jangan suka menjonru orang tanpa bukti