Arti Kata "Lahaciya"

0 Mantep, 0 Malesin

#1. Lahaciya  

kata imut dari 'rahasia'

mau tau perasaanku ke kamu ? I mau banget I lahaciya dong

Oleh keplee - Nov 7, 2012 - Laporkan

Loading

Kamu tahu arti "lahaciya" yang lain?  Tambah Definisi Baru!