1 Definisi Oleh keplee

0 Mantep, 0 Malesin

#1. lahaciya

kata imut dari 'rahasia'

mau tau perasaanku ke kamu ? I mau banget I lahaciya dong